ES projektai

„Dalykinių kompetencijų ugdymas darbo vietoje“ Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-04-0007

Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo svarbą lemia šios priežastys: nuolat keičiasi darbo pobūdis, naujovės politinėje, socialinėje, ekonominėje, įstatyminėje bei technoginėse aplinkose, klientų išaugę lūkesčiai, darbuotojo profesinis pasirengimas ne visai tenkina įmonės reikalavimus. Kompetencijų ugdymas naudingas ir darbuotojui, ir organizacijai. Darbuotojui naudingas dėl to, kad padeda rasti įvairių problemų sprendimus; padidina darbinės veiklos vertę ir darbo našumą; sustiprina darbuotojo pasitikėjimą savo jėgomis; sukuria platesnes perspektyvas karjerai; formuoja geresnį organizacijos klimatą. Darbuotojų mokymasis ir kvalifikacijos kėlimas organizacijai naudingas, nes padeda sparčiaus įmonėms prisitaikyti prie pokyčių, skatina motyvacijos augimą ir didina lankstumą; garantuoja organizacijos narių reikiamo kvalifikacijos lygio palaikymą, didina našumą.
Projekto tikslas – apmokyti darbuotojus pagal neformaliąsias mokymo programas ir įvertinant jų kompetenciją verslo asociacijoje. Mokymo programų poreikį suformavo įmonės, įvertinę esamą situaciją ir poreikį. Programos parengtos konkrečioms specializuotoms kompetencijoms ugdyti. Mokymuose dalyvau Pareiškėjo ir Partnerių darbuotojai.
Projektas dalinai finasuojamas iš Europos socialinio fondo, skirtas finansavimas sudaro 279.250,35 Eur. Likusią dalį – 204.719,06 Eur – reikiamų lėšų skiria Pareiškėjas ir Partneriai. Projekto metu mokysis 217 unikalių dalyvių, kurie pagilins žinias ir ugdys praktinius gebėjimus darbo vietoje.
Projekto įgyvendinamo laipkotarpis – 2020 m. gruodžio 21 d.- 2022 m. gruodžio 21 d.