O firmie

W 2003 roku zdobył Złoty Medal na błota i wody mineralnej kąpiele lecznicze ustanowienia Federacji Przemysłowców Litwy nagrody.

W 2006 roku otrzymał złoty medal dla dwuściennych zbiorników cylindrycznych produkcja chemiczna, Federacja Przemysłowców Litwy nagrodę.

W roku 2011, JSC „Plastic FORMO” przypisany do firm o wysokim ratingu kredytowym. Ten ranking ma 6% firm działających na Litwie.

2014 JSC „Plastic FORMO ponownie przypisane do firm o wysokim ratingu kredytowym.

2014 JSC „Plastic FORMO Gazela Biznesu Wiedza zorganizowane Nagroda uznawana za jedną z najbardziej udanych i najszybciej rozwijających się firm

Spółka „PLASTIC FORMO” – to pomyślnie działająca firma produkcyjna od roku 1991.Plastic formo W chwili obecnej zatrudnia około 50 pracowników. Doświadczeni fachowcy, pracujący w przedsiębiorstwie od jego początków, udzielą wyczerpujących informacji o wytwarzanej produkcji i możliwościach wykonania niestandardowych produktów. Rok rocznie firma inwestuje w nowe urządzenia i produkcję nowych artykułów. Działalność „PLASTIC FORMO” obejmuje podstawowo produkcję wyrobów z włókna szklanego, polipropylenu i polietylenu.
Do wyrobów z włókna szklanego należy zaliczyć różnorodny inwentarz stacji paliwowych: pojemniki na piasek, śmieci i sorbent, bio-toalety, wanny do terapii leczniczej, skrzynki na liczniki i inne wyroby techniczne.
Podstawowe wyroby z polipropylenu i polietylenu to: baseny kąpielowe otwarte i w pomieszczeniach, sauny ogrodowe – kubły, biologiczne oczyszczalnie ścieków bytowych, separatory tłuszczu, separatory substancji ropopochodnych, zbiorniki na wodę, ścieki, nawozy, pasze, gnojówkę, olej napędowy i substancje chemiczne o pojemności do100m³.
Najnowsze niemieckie urządzenia formujące płyty polipropylenowe zapewniają wysoką jakość i kontrolę produkcji, pozwalają sprostać wymaganiom klientów.
Spółka „PLASTIC FORMO” jest członkiem Stowarzyszenia Ekologii Inżynieryjnej oraz Kowieńskiej Izby Produkcji Handlowej i Rzemiosła.