Aeracyjno-biologiczne oczyszczalnie ścieków

Daną oczyszczalnię proponujemy do nabycia właścicielom domów prywatnych, którzy z jakichś powodów nie mogą skorzystać z ogólnej sieci kanalizacyjnej.

Aeracyjno-biologiczne oczyszczalnie ścieków

Produkujemy aeracyjno-biologiczne oczyszczalnie ścieków typu PF ANVI dla domów jednorodzinnych i ich grup.

Daną oczyszczalnię proponujemy do nabycia właścicielom domów prywatnych, którzy z jakichś powodów nie mogą skorzystać z ogólnej sieci kanalizacyjnej.Podczas projektowania przyjęto, że na jedną osobę przypada 70 g BZT7/d zanieczyszczeń.

ANVI PF aeracyjno-biologiczne oczyszczalnie ścieków bytowych zapewnia biologiczne oczyszczenie ścieków wg BZT7 : średniorocznie – 29 mg/l i maksymalnie 40 mg/l jednorazowo.

Zalety oczyszczaln:

 • Oczyszczalnia wyprodukowana jest z lekkich i trwałych konstrukcji polipropilenowe.

 • Nie posiada ruchomych elementów, które należałoby okresowo wymieniać.

 • Pracuje cicho i nie wydaje przykrego zapachu.

 • Odporna na wymycie aktywowanego osadu błotnistego (mułu).

 • Oczyszczona woda ściekowa jest przejrzysta i bezzapachowa.

 • Łatwy i niedrogi montaż.

 • Tania eksploatacja.

 • Uruchomienie oczyśczalni nie wymaga wielkiego nakładu kapitałowego.

 • Lekkie pojemniki z polipropilenu ułatwiają ich transport.

Oferowane oczyszczalnie spełniają wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011, są zgodne z charakterystykami i warunkami unijnej normy LST EN-12566-3 oraz posiadają znak CE.

ZASADY DZIAŁANIA

Oczyszczalnia ścieków bytowych typu ANVI PF(1 rys.) składa się z trzech części technologicznych, mieszczących się w jednym pojemniku i wyposażenia:

W komorze osadnika pierwotnego ścieki powoli klarują się, większa część substancji cięższych osiada w komorze pierwszej i pod działaniem anaerobowych bakterii gnilnych ulega częściowemu rozkładowi. W komorze osadnika pierwotnego odbywa się anaerobowe oczyszczanie ścieków.

Z komory osadnika pierwotnego ścieki częściowo oczyszczone biologicznie przepływają do komory napowietrzania. Tam ścieki są oczyszczane aktywowanym osadem błotnistym (mułem). Zanurzone w tej komorze złoże biologiczne powoduje, że urządzenie staje się stabilne technologicznie. Objetość komory napowietrzania obliczono tak, aby obciążenie osadu błotnistego było równe 50 mgBZT5/(g·d), a koncentracja osadu 4,0 g/l. Na dnie komory dla aeracji ścieków został zainstalowany membranowy dyfuzor dyskowy, który równomiernie rozdziela powietrze w komorze oraz miesza mieszankę ścieków i osadu bioaktywnego.

Z tej części poprzez otwór w ściance ścieki dostają się do ostatniej komory urządzenia – osadnika wtórnego. Stąd aktywowany osad błotnisty (muł) pompą wyciagową (erliftem) jest podawany z powrotem do komory napowietrzania. Sklarowana woda jest zbierana i kanalizowana. Część sklarowanej wody wraca do pierwszej komory osadnika pierwotnego.

 1. Specyfikacja:

  I – Komora osadzania pierwotnego ;

  II – Komora napowietrzania;

  III – Komora osadzania wtórnego;

  IV – Złoże biologiczne ;

  V – Membranowy dyfuzor dyskowy;

  VI – Doprowadzanie powietrza;

  VII – Wentyle;

  VIII – Erlifty;

  IX – Rura wlotowa;

  X – Rura wylotowa;

  XI – Dmuchawa.