Produkcja

Zbiorniki magazynowe przeznaczone są do produkcji, roztwarzania i konfekcjonowania chemikaliów.
Zbiorniki są wykonane z polietylenu wysokiej gęstości PE, mają pojemność od 1 do 40 m3.
Zbiorniki technologiczne są stosowane w kontakcie ze ściekami, wodą, wodnymi roztworami chemikaliów o szerokim zakresie pH, cieczami organicznymi, wodą pitną oraz przetworami spożywczymi.
Produkujemy balie kąpielowe z polipropylenu niebieskiego.
Pontony z tworzyw sztucznych pontony nie wymagają skomplikowanej pielęgnacji i konserwacji.