Aeracyjno-biologiczne oczyszczalnie ścieków

Daną oczyszczalnię proponujemy do nabycia właścicielom domów prywatnych, którzy z jakichś powodów nie mogą skorzystać z ogólnej sieci kanalizacyjnej.

Zainteresowany produktem?

Aeracyjno-biologiczne oczyszczalnie ścieków

Produkujemy aeracyjno-biologiczne oczyszczalnie ścieków typu PF ANVI dla domów jednorodzinnych i ich grup.

Daną oczyszczalnię proponujemy do nabycia właścicielom domów prywatnych, którzy z jakichś powodów nie mogą skorzystać z ogólnej sieci kanalizacyjnej.Podczas projektowania przyjęto, że na jedną osobę przypada 70 g BZT7/d zanieczyszczeń.

ANVI PF aeracyjno-biologiczne oczyszczalnie ścieków bytowych zapewnia biologiczne oczyszczenie ścieków wg BZT7 : średniorocznie – 29 mg/l i maksymalnie 40 mg/l jednorazowo.

Zalety oczyszczaln

Oferowane oczyszczalnie spełniają wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011, są zgodne z charakterystykami i warunkami unijnej normy LST EN-12566-3 oraz posiadają znak CE.

ZASADY DZIAŁANIA

Oczyszczalnia ścieków bytowych typu ANVI PF(1 rys.) składa się z trzech części technologicznych, mieszczących się w jednym pojemniku i wyposażenia:

W komorze osadnika pierwotnego ścieki powoli klarują się, większa część substancji cięższych osiada w komorze pierwszej i pod działaniem anaerobowych bakterii gnilnych ulega częściowemu rozkładowi. W komorze osadnika pierwotnego odbywa się anaerobowe oczyszczanie ścieków.

Z komory osadnika pierwotnego ścieki częściowo oczyszczone biologicznie przepływają do komory napowietrzania. Tam ścieki są oczyszczane aktywowanym osadem błotnistym (mułem). Zanurzone w tej komorze złoże biologiczne powoduje, że urządzenie staje się stabilne technologicznie. Objetość komory napowietrzania obliczono tak, aby obciążenie osadu błotnistego było równe 50 mgBZT5/(g·d), a koncentracja osadu 4,0 g/l. Na dnie komory dla aeracji ścieków został zainstalowany membranowy dyfuzor dyskowy, który równomiernie rozdziela powietrze w komorze oraz miesza mieszankę ścieków i osadu bioaktywnego.

Z tej części poprzez otwór w ściance ścieki dostają się do ostatniej komory urządzenia – osadnika wtórnego. Stąd aktywowany osad błotnisty (muł) pompą wyciagową (erliftem) jest podawany z powrotem do komory napowietrzania. Sklarowana woda jest zbierana i kanalizowana. Część sklarowanej wody wraca do pierwszej komory osadnika pierwotnego.

Domestic sewage treatment plants PF ANVI scheme

Specyfikacja:

I – Komora osadzania pierwotnego ;
II – Komora napowietrzania;
III – Komora osadzania wtórnego;
IV – Złoże biologiczne ;
V – Membranowy dyfuzor dyskowy;
VI – Doprowadzanie powietrza;
VII – Wentyle;
VIII – Erlifty;
IX – Rura wlotowa;
X – Rura wylotowa;
XI – Dmuchawa.

Formularz zapytania