ES projektai

PRIEMONĖ NR. 05-001-01-04-02 „SKATINTI ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ DIEGIMĄ PRAMONĖS ĮMONĖSE (VIDURIO IR VAKARŲ LIETUVOS REGIONAS)“

Projekto pavadinimas: „UAB „Plastic Formo“ 100 kW AEI jėgainė“ Nr. 02-011-K-0052

Projekto vykdytojas: UAB „Plastic formo“

Projekto vertė: 83.743,66 EUR

Skirta parama: 50.246,40 EUR

Projekto įgyvendinimo pradžia: 2023-07-19

Numatoma projekto įgyvendinimo pabaiga: 2025-07-31

 

UAB „Plastic formo“ jau daugelį metų vysto plataus asortimento, plastiko gaminių (specializuotos talpos, rezervuarų, įrangos, skirta pramonei ir kt. iš HDPE, polipropileno PPC, PPH ir kitų plastikų) gamybą, vadovaudamasis pakartotino gaminių perdirbimo, draugiškumo aplinkai ir beatliekinės technologijos principais. 2023 m. įmonė planuoja sukurti eilę naujų produktų iš mažai taršaus plastiko, dalyvauti parodose ir mugėse, didinti gamybos ir eksporto apimtis ES šalyse.

Siekiant įgyvendinti šiuos tikslus įmonei svarbu sumažinti energetines sąnaudas, todėl UAB „Plastic formo“ įsirengs 100 kW galios saulės jėgainę pagal projektą Nr. 02-011-K-0052 „UAB „Plastic Formo“ 100 kW AEI jėgainė, kuri bus sumontuota ant statinių stogų. Naujos saulės jėgainės generuojamas srautas sudarys apie 95,81 MWh/metus ir net 60 proc. sumažins visų elektros energijos sąnaudų reikalingų įmonės veiklai vykdyti. UAB „Plastic formo“ įgyvendinamo projekto tikslas – sumažinti įmonės energetines sąnaudas, skirtas produktų gamybai, prisidėti prie klimato kaitos mažinimo ir Lietuvos Respublikos tikslų bei įsipareigojimų tapti klimatui neutralia valstybe.

Projekto įgyvendinimui buvo suteiktas finansavimas pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ – iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 50.246,40 Eur parama.