Buitinių nuotekų valymo įrenginiai

UAB „Plastic formo” gaminami biologiniai buitinių nuotekų valymo įrenginiai PF ANVI tenkina Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 reikalavimus ir atitinka Europos Sąjungos standarto 12566-3 nurodytas charakteristikas ir sąlygas ir ženklinami CE ženklu.

Išvalymo parametrai:

ChDS 88 %
BDS7 95 %
SS 94 %

Domina gaminys?

Buitinių nuotekų valymo įrenginiai PF ANVI

Buitinių nuotekų valymo įrenginiai PF ANVI siūlomi įsigyti privačių namų savininkams, kurie, negali savo namo kanalizacijos sistemos prijungti prie bendrų centralizuotų kanalizacijos tinklų. Projektuojant nuotekų valymo įrenginį priimta, kad nuo vieno žmogaus susidarys 70 g BDS7/d teršalų.

Buitinių nuotekų valymo įrenginiai PF ANVI yra sertifikuoti VšĮ SPSC ir užtikrina biologinį nuotekų išvalymą pagal BDS7 vidutinė metinė 29 mg/l, o maksimali momentinė 40 mg/l.

Įrenginio pranašumai

Sertifikuoti buitinių nuotekų valymo įrenginiai PF ANVI gaminami iš polipropileno lakštų, korpusas sustiprinamas standumo briaunomis. Todėl mūsų gaminamų buitinių nuotekų valymo įrenginių nereikia montuoti į gelžbetonio žiedus. Plokščias buitinių nuotekų valymo įrenginio pagrindas leidžia  lengvai atlikti įrenginio montavimo darbus, suteikia stabilumo ir užtikrina, kad ateityje galimai pajudėjęs gruntas neišjudins įrenginio.

Buitinių nuotekų valymo įrenginio PF ANVI schema

PF.lt | Buitinių nuotekų valymo įrenginiai

Specifikacija:

I   pirminio nusodinimo kamera;
II  aeracinė kamera;
III antrinio nusodinimo kamera;
IV  bioįkrova;
V   diskinis membraninis difuzorius;
VI  oro įtekėjimas;
VII  ventiliai;
VIII erliftai;
IX   įtekėjimo vamzdis;
X   ištekėjimo vamzdis;
XI orapūtė.

Veikimo principas

PF ANVI tipo buitinių nuotekų valymo įrenginys (1 pav.) yra sudarytas iš trijų kamerų, kurios sumontuotos vienoje talpoje iš polipropileno PPHD.

Pirminiame nusodintuve nuotekos lėtai tekėdamos nuskaidrėja, didžioji dalis stambiųjų nešmenų, pakibusių dalelių nusėda pirmoje kameroje ir toliau, veikiamos anaerobinių puvimo bakterijų, yra dalinai suskaidomos. Pirminiame nusodintuve vyksta anaerobinis nuotekų valymas.

Iš pirminio nusodintuvo dalinai biologiškai apvalytos nuotekos teka į aerobinę įrenginio dalį – aerotanką. Aerotanke nuotekos valomos veikliuoju dumblu, šioje kameroje yra įrengta bioįkrova, kuri suteikia įrenginiui technologinio stabilumo. Aerotanko tūris paskaičiuotas, kad dumblo apkrova jame būtų lygi 50 mgBDS5/(g·d), o dumblo koncentracija 4,0 g/l. Nuotekų aeravimui šios kameros dugne yra įrengtas diskinis membraninis difuzorius, kuris tolygiai paskirsto orą po aeracinę kamerą, o taip pat maišo nuotekų ir aktyviojo dumblo mišinį.

Iš šios dalies nuotekos per kameros sienelėje įrengtą angą patenka į paskutinę nuotekų valymo įrenginio kamerą – antrinį nusodintuvą. Iš jos, nusėdęs aktyvusis dumblas erliftu tiekiamas atgal į aerotanką. Nuskaidrėjęs vanduo kanalizuojamas. Dalis nuskaidrėjusio vandens grąžinamas į pirminio nusodintuvo pirmąją kamerą.

Eksploatacija

PF ANVI buitinių nuotekų valymo įrenginys ypatingos eksploatacijos nereikalauja, 1 kartą per mėnesį buitinių nuotekų valymo įrenginys yra apžiūrimas. Jeigu yra išplaukusio dumblo, jis pašalinamas.

1-2 kartus per metus išvežti nuosėdas iš pirminio, iš antrinio nusodinimo kamerų ir vieną kartą per 2 metus išvežti trečdalį aeracinės dalies dumblo tūrio.

Dumblo šalinimas atliekamas per aptarnavimo liuko angą, atidarius liuko dangtį dumblas ištraukiamas asenizacinės mašinos pagalba. Baigus dumblo šalinimo darbus, į aeracinę kamerą supilamas veiklusis dumblas (~150 ltr.).

Jeigu buitinių nuotekų valymo įrenginys sumontuotas esant aukštiems gruntiniams vandenims, tai būtina atkreipti dėmesį atliekant įrenginio aptarnavimo darbus.

Būtina stebėti orapūtės darbą. Orapūtė turi veikti be pertraukų, maksimali orapūtės nedarbo pertrauka – 3 valandos, esant didesnei kaip 24 valandų pertraukai gamintojas neatsako už nuotekų išvalymo kokybę. Orapūtė tikrinama periodiškai (žr. Vartotojo Instrukcijoje). Kas tris mėnesius reikia nuimti orapūtės dangtelį ir išvalyti oro filtrą.

Griežtai draudžiama mesti ir pilti į buitinių nuotekų valymo įrenginį:

daiktus ir/ar medžiagas, kurios gali užkišti arba sugadinti nuotakyno ar nuotekų valymo įrenginių elementus, sutrikdyti jų veiką (sauskelnes, prezervatyvus, higieninius paketus, nuorūkas, plastmasę, popierių, kitas vandenyje netirpstančias medžiagas, stambias maisto atliekas, gyvūnų ekskrementus, techninę alyvą, riebalus, chemines medžiagas (dažus, lakus, akumuliatorių rūgštis, kt. rūgštis, įvairius skiediklius, tepalus, panaudotus tepalus, nebetinkamus naudoti vaistus, pesticidus, Kalio permanganato tirpalą, stiprius chloro tirpalus, šarmus ir t.t.)); atliekas; taip pat, draudžiama leisti į buitinių nuotekų valymo įrenginį baseino vandenį, lietaus kanalizaciją, vandenį iš vandens gerinimo ar valymo įrenginių.

Garantija

UAB „Plastic Formo” suteikia 10-ties metų garantiją požeminėms įrenginio konstrukcijoms ir 2 metų garantiją orapūtei, skaičiuojant laiką nuo pirkimo dienos.

Užklausos forma